Menu

לקבלת הצעת מחיר

כתבו לנו בוואטסאפ

זכוכית עם גימור שבור לזכר החורבן בהדפסה מהגמרא
לכר חורבן בית המקדש
לזכר חורבן בית נמקדש
זכר לחורבן בית המקדש מזכוכית חרוטה
תמונה של ירושלים על זכוכית לזכר
שלט מזכוכית לזכר חורבן בית המקדש
אם אשכחך ירושלים בחריטה עמוקה על זכוכית

 שלטי זכוכית בחריטה לזכר החורבן 

 

לזכר חורבן הבית עשוי מזכוכית
שלט לחורבן בית המקדש מזכוכית
שלט מזכוכית בחריטה עמוקה
חריטה על זכוכית על שלט לחורבן
שלט מזכוכית עבה לזכר החורבן
זכוכית עם גימור משונן לזכר החורבן
זכר לחורבן על זכוכית

 

 

סגירת תפריט