לקבלת הצעת מחיר

  כתבו לנו בוואטסאפ

  זכוכית עם גימור שבור לזכר החורבן בהדפסה מהגמרא
  לזכר חורבן הבית מהגמרא בהדפסה
  לזכר חורבן בית המקדש בחריטה
  חריטה בהתזת חול לזכר החורבן
  זכר חורבן בית המקדש
  לזכר חורבן בית המקדש בהתזת חול
  זכר לחורבן בית המקדש מזכוכית בחריטה
  תמונה של ירושלים  זכוכית לזכר החורבן
  שלט מזכוכית לזכר חורבן בית המקדש בהתזת חול
  אם אשכחך ירושלים בחריטה עמוקה על זכוכית

   שלטי זכוכית בחריטה לזכר החורבן 

   

  לזכר חורבן הבית עשוי מזכוכית
  שלט לחורבן בית המקדש מזכוכית
  שלט מזכוכית בחריטה עמוקה
  חריטה על זכוכית על שלט לחורבן
  שלט מזכוכית עבה לזכר החורבן
  זכוכית עם גימור משונן לזכר החורבן
  זכר לחורבן על זכוכית

   

   

  סגירת תפריט